Střelnice Patriot
podporuje
 
 
 
LEX o.s. 
 
 
 
MAC škola
paraglidingu
 
  
 
 
IPSC OSTRAVA
 

 

 
 
 
 
 
TOPlist
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sdružení pro ochranu práv majitelů zbraní LEX o.s.:
 
 

 
Informační leták LEX o.s. 

 
Informační bulletin 5/2011  
 
 
(Převzato ze stránek http://www.Gunlex.cz)
 
 
Sdružení LEX o.s. vzniklo v roce 1998 a jeho hlavním, a tehdy i jediným, úkolem bylo bránit zájmy legálních držitelů zbraní. Postupem času jsme si vytyčili několik dalších úkolů, chceme hájit zájmy všech řádných občanů, kteří jsou legálními vlastníky zbraní všech kategorií. Ať už na svou obranu, myslivost, sport, nebo pro výkon povolání.

Naše sdružení od svého vzniku mnohokrát dokázalo, že tyto zájmy chránit umí. Velmi významně jsme se podíleli na vzniku nového zbrojního zákona, který svou vyvážeností patří k nejlepším v Evropě.

Protože se však od vzniku sdružení změnily některé podmínky, nestačí se zabývat jen těmito věcmi. Postupně se LEX angažuje i v jiných oblastech, jako je osvěta, vzdělávání, sportovní aktivity a v neposlední řadě i výchova držitelů zbraní k disciplinovanému chování a zacházení se zbraní.

Díky tomu všemu dochází i k posunu myšlení vlastníků zbraní, kteří chápou, že s vlastněním zbraně na sebe dobrovolně berou mnoho povinností. Vlastnictví zbraně se tak stává symbolem nejzodpovědnějšího přístupu k principu osobní svobody jednotlivce.

Po vstupu České republiky do Evropské Unie jsme se stali členy velké evropské rodiny. Je však nezbytné bedlivě střežit svá práva i v tomto velkém prostoru, kde by snadno mohlo dojít k jejich okleštění ve jménu jakýchsi iluzorních vyšších zájmů. Proto chceme spolupracovat s organizacemi s totožným, nebo obdobným zaměřením v celé Evropě. Pouze společným postupem těchto organizací bude zajištěno právo řádného občana na vlastnictví zbraně. V současné době spolupracujeme se slovenskou organizací Legis Telum , rakouskou organizací I. Máme navázány kontakty s britskou organizací The Sportsman´s Association.

Sdružení LEX pracovalo během celé své historie tak, aby dosahovalo co nejlepších výsledků na poli zájmu svých členů i široké veřejnosti. V tomto duchu chceme pokračovat i nadále.

Co je naším cílem?

Bránit práva vlastníků zbraní. Nechceme dopustit, aby se i u nás opakovala situace obdobná jako v Německu a Rakousku, kde došlo k výraznému omezení práva občana vlastnit zbraň. Nebo dokonce jako ve Velké Británii kde došlo k úplnému odzbrojení občanů. Každý řádný občan musí mít právo držet zbraň!

Poskytovat právní rady a zastoupení členů ve věcech, které se dotýkají oblasti zbraní a veškeré dostupné informace o komerčních záležitostech v této oblasti.

Jak toho dosáhnout?

Mediální prací ve všech oblastech, zejména v preventivní rovině. Vytvořením lobby význačných osobností z celého spektra společnosti, jejíž prostřednictvím chceme působit na zákonodárce. Navázáním kontaktů s obdobnými skupinami ze zahraničí a využíváním jejich zkušeností.

Co k tomu potřebujeme?

Širokou členskou základnu a finanční podporu.

Čím nás bude více, tím těžší bude přehlížet a ignorovat naše názory. Čím nás bude více, tím více bude nápadů a argumentů na podporu našeho cíle.